• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Medzinárodné skúšky – Anglický jazyk

Medzinárodné skúšky z anglického jazyka

Oxford Test of English

4 zručnosti, 3 úrovne, 2 hodiny, 1 test

Jazyková škola na Palisádach 38 v Bratislave ponúka všetkým záujemcom možnosť vykonať skúšku z anglického jazyka a získať celosvetovo uznávaný certifikát. 

OXFORD Continue reading

Odborná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk

Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka. Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku Continue reading

Základná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk