• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Projekt PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages

Po úspešnom ukončení dvojročného projektu Erasmus+ K1, počas ktorého 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty krajinách Európskej únie, Jazyková škola, Palisády 38 v spolupráci s ďalšími krajinami získala grant v rámci Erasmu+ K2 Strategické partnerstvá, kľúčová Continue reading

Projekt Erasmus +

Tento projekt bol realizovaný medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu Jazykovou školou, Palisády 38. Kľúčovou akciou projektu bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Projekt bol realizovaný od 01. Continue reading