• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Priestory školy, Palisády 38

Školské akcie

CENY KURZOV na 2. polrok 2020/2021

Počet hodín

Poslucháči

dospelí

Seniori v seniorskom kurze*

Žiaci ZŠ a SŠ

VŠ, MD, RD,  ID**

2 hodiny týždenne

80 €

77 €

77 €

77 €

3 hodiny týždenne

110 Continue reading

Hodnotenie výsledkov

Klasifikácia: Študijné výsledky poslucháča hodnotí na konci každého polroku šk.roku učiteľ kurzu a hodnotenie zapíše do triednej knihy. Prospech poslucháča sa hodnotí 4 stupňami: 1-výborný, 2-veľmi dobrý, 3-dobrý, 4-nevyhovel.

Vyučujúci hodnotí poslucháča na základe jeho práce v celom danom Continue reading

1. ročníky

Záujemcovia o štúdium cudzích jazykov, ktorí nemajú žiadne, resp. len minimálne znalosti jazyka, začínajú so štúdiom od prvého ročníka. Ponuka prváckych kurzov je k v eShop-e školy: https://1sjs.sk/shop/. Pred kúpou prváckeho kurzu NIE JE potrebné absolvovať online test. V Continue reading