• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre vyšší kurz talianskeho jazyka

Gramatika a syntax

  • Upevnenie a prehĺbenie učebnej látky stredného kurzu, predovšetkým v oblasti slovies:
  • vhodné použie jednotlivých časov indikatíva, konjunktíva a kondicionálu v činnom i trpnom rode
  • odlišná syntax vety zodpovedajúca jednotlivým štýlom komunikácie – hovorovému familiárnemu, hovorenému spisovnému, písomnému Continue reading