• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz talianskeho jazyka

Gramatika

 • delivý člen
 • samostatné osobné zámená
 • ukazovacie zámená zastupujúce osobu
 • neurčité zámená
 • príslovky spôsobu, miesta, času
 • stupňovanie prísloviek a prídavných mien
 • kondicionál prítomný a minulý
 • imperatív
 • konjunktív a jeho časy
 • podmienhové súvetia
 • pasívum a jeho časy a spôsoby
 • súslednosť časová Continue reading