• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Popis a typy kurzov

Švédčina patrí medzi severogermánske jazyky. Hovorí ňou viac ako 9 miliónov ľudí. Týmto jazykom sa hovorí vo Švédsku a na Ålandoch, a je druhým úradným jazykom vo Fínsku. Okrem toho je švédčina jedným z úradných jazykov Európskej únie. Je Continue reading