• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. Rámcové osnovy pre stredný kurz španielskeho jazyka

Gramatika a fonetika

  • minulé časy – všetky, tj. indefinido, perfecto compuesto, imperfecto, pluscuamperfecto, pretérito anterior
  • konjunktívy všetky : subjuntivo presente, pasado, imperfecto, pluscuamperfecto
  • časová súslednosť v indikatíve aj konjunktíve, priama, nepriama reč
  • vedľajšie vety podmienkové – (reálne aj nereálne), časové, Continue reading