• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Požívané učebnice

1. ročník: 4h Embarque 1 L1-16
1. ročník: 3h Embarque 1 L1-14
2. ročník: 4h Embarque 2 L1–16
2. ročník: 3h Embarque 1 L15-16 Embarque 2 L1-12
2.+ ročník: 3h Embarque 2 L13-20 Embarque 3 L1-2
3. ročník: 4h Embarque Continue reading