• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Podstatné meno – zložené podstatné mená

Prídavné meno ako prívlastok vo vete.

Sloveso: trpný rod dejový a stavový, príčastie činné a trpné ako prívlastok, podmieňovací spôsob préterita a plusquamperfekta (K II.), podmieň. spôsob prézenta a perfekta Continue reading

1. ročník stredného kurzu nemeckého jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Sloveso:

  • imperatív
  • konjunktív s “wurd-“
  • trpný rod – prítomný čas /tvar a použitie/
  • trpný rod s modálnym slovesom
  • trpný rod vo vedľajšej vete
  • zvratné slovesá
  • sloveso s jeho slovesné doplnenia
  • I. a II. budúci čas /tvar a Continue reading