• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Prijímanie poslucháčov 1. ročník

Prijímanie poslucháčov:

Do 1. ročníkov: 
formou zápisu, ktorý vždy začína koncom mája – prvý deň zápisu – a v prípade voľných miest pokračuje priebežne do septembra ( aktuálny presný termín v sekcii Novinky a Informácie poslucháčom).