• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

  • nepravidelné slovesá
  • slovesá vyjadrujúce opakovanosť deja v prítomnosti a minulosti
  • slovesá vyjadrujúce zmenu stavu
  • trpný rod na vyjadrenie dôrazu
  • minulý čas jednoduchý, priebehový, predminulý čas jednoduchý a priebehový a ich použitie pri rozprávaní
  • budúci čas v Continue reading

1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

Zvládnutie gramatických javov

Slovesá:

  • použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
  • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)
  • používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý Continue reading