• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

3. Vyšší odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti/nespočítateľnosti, členy

Slovesá:

 • stratifikácia časov
 • modalita
 • rod činný/trpný
 • aspekt jednoduchého/priebehového tvaru
 • časová súslednosť
 • infinitívne/gerundívne väzby
 • kondicionalita
 • frazálne slovesá

Príslovky: pozícia vo vete
Predložky: Continue reading

2. Stredný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Teoretické poznatky a praktické zručnosti sa nadobúdajú na materiáli v anglickom jazyku.

Gramatické javy

Podstatné mená: aspekt spočítateľnosti a nespočítateľnosti

Prídavné mená: vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia – porovnávanie, stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie

Slovesá:

1. Základný odborný kurz ekonomický z anglického jazyka

Gramatické javy

Podstatné mená:

 • aspekt spočítateľnosti | nespočítateľnosti, členy
 • zložené podstatné mená

Prídavné mená:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie stupňovanie

Príslovky:

 • vo funkcii prívlastku, prísudkového určenia
 • porovnávanie, stupňovanie

Slovesá:

 • časovanie /čas prítomný jednoduchý | priebehový, čas minulý jednoduchý, čas Continue reading