• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia:

  • ak ste žiakom základnej a strednej školy, vložte nasledovný kupón: Cena-Ziaci-2020
  • ak ste študentmi vysokej školy/univerzity, rodičia na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidní dôchodcovia, vložte nasledovný kupón: Cena-VS-MD-RD-ID-2020

 

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka. Vstupné testy do 5. a do 7. ročníka sa budú administrovať v zmysle oznamu: https://www.1sjs.sk/2021/06/03/vstupne-testy-do-5-a-7-rocnika/

Učitelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalka si v rámci projektu jazykového vzdelávania učiteľov nekupujú kurz cez eShop, ale sa ohlásia priamo u svojho vyučujúceho.

Upozorňujeme, že pri každej objednávke je uložená aj IP adresa objednávateľa, aby v prípade podvodných aktivít bolo možné vyhľadať páchateľa!

Ceny kurzov platia na daný polrok školského roka.

 

Poslucháči, ktorí sa už registrovali, sa pri kúpe kurzu na 2. polrok registrovať NEMUSIA. Registračný formulár vyplnia len poslucháči, ktorí pristúpili od druhého polroka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Sumár košíka

Medzisúčet 0.00 
Cena spolu 0.00