• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vstupné testy do 5. a 7. ročníka

Vstupné testy do 5. a 7. ročníka

Vážení záujemcovia, od júna 2021 sa vstupné testy do 5. a do 7. ročníka budú administrovať prezenčne v termínoch, ktoré sumarizuje nižšie uvedená tabuľka. Vstupné testy do ostatných ročníkov sa budú naďalej realizovať online formou, nájdete ich na našej Continue reading

Štátne jazykové skúšky 2021

Štátne jazykové skúšky 2021

Vážení poslucháči, záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky v školskom roku 2020/2021,

dovoľte, aby sme Vás informovali o termínoch skúšok. 

 

27. 04. 2021 (utorok)

základná, odborná, špeciálna prekladateľská ŠJS – anglický jazyk

28. 04. 2021 (streda)

základná, odborná, Continue reading

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Vážení poslucháči, od štvrtka, 01. apríla 2021 do utorka, 06. apríla 2021 sú Veľkonočné prázdniny, nevyučuje sa.

Vo vyučovaní sa bude opäť pokračovať od stredy, 07. 04. 2021.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny

Vážení poslucháči, od pondelka 01. 03. do piatka 05. 03 2021 sú jarné prázdniny a nevyučuje sa. Začiatok vyučovania je v pondelok, 08. 03. 2021.

Pokračujúce kurzy

Pokračujúce kurzy

Vážení poslucháči, jazykové kurzy, z bohatej ponuky ktorých si môžete vybrať v našom internetovom obchode https://www.1sjs.sk/shop/ sú pokračovaním kurzov, ktoré sme otvorili začiatkom školského roka 2020/2021 v septembri, nejedná sa o novootvorené kurzy. V prípade otázok sa obráťte na Continue reading

Zápis kurzov v 2. polroku

Zápis kurzov v 2. polroku

Milé záujemkyne a milí záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38.

1. polrok aktuálneho školského roka trvá do piatku, 29. 01. 2021. Vyučovanie v 2. polroku začína v pondelok, 01. 02. 2021. Už teraz si môžete vybrať Continue reading

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme od 11. 01. 2021 pokračovať v distančnej forme vyučovania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky školy a učiteľov Vašich kurzov, sledujte preto prosím Vaše e-mailové schránky. Ďakujeme za pochopenie.