• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Požívané učebnice

1. ročník: 4h Embarque 1 L1-16
1. ročník: 3h Embarque 1 L1-14
2. ročník: 4h Embarque 2 L1–16
2. ročník: 3h Embarque 1 L15-16 Embarque 2 L1-12
2.+ ročník: 3h Embarque 2 L13-20 Embarque 3 L1-2
3. ročník: 4h Embarque Continue reading

vedenie školy

PRIEZVISKO a MENO, TITUL

E-MAIL

1.      

Hanuljaková Helena, PhDr.

helena.hanuljakova@1sjs.sk

2.      

Gschweng Peter, PaedDr.

peter.gschweng@1sjs.sk

3.      

Markech Ján, PaedDr., PhD., MBA

jan.markech@1sjs.sk Continue reading

Ďakujeme za 2 % pre OZ

 

Bankové spojenie na občianske združenia školy:

Brána jazykov (anglický jazyk)

bankové spojenie:   
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0790 0579           BIC: CEKOSKBX

IČO:  31786278
DIČ:  2021348868 Continue reading

Technická podpora

Ak máte problém s funkčnosťou našich internetových stránok alebo návrh na ich zlepšenie, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili na  PODPORA .  Na zaslané otázky Vám odpovieme prostredníctvom e-mailu. Za každú správu Vám vopred ďakujeme.

Otázky o Continue reading

Identifikačné údaje školy

 

Jazyková škola Palisády 38, 811 06 Bratislava

IČO: 17319145
DIČ: 2020803202

Číslo účtu: IBAN:  SK16 8180 0000 0070 0047 2333

Číslo účtu k úhrade za kurzy:IBAN: SK23 8180 0000 0070 0064 6225

 

Môžete u nás platiť Continue reading