• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Používané učebnice

 1. ročník: Raduga 1 (slovenská) L1 – 8
 2. ročník: Raduga 1/Raduga 2 (slovenská) L 9-10/L1-5
 3. ročník: Raduga 2 L 5 – 8
 4. ročník: Raduga 3 L 1 – 2

Vyšší ročník 1.: Raduga 3   L 3 – 4

Vyšší Continue reading

Rámcové osnovy kurzov

1.ročník základného kurzu švédskeho jazyka

Zvládnutie gramatických javov:

 • Slovosled – oznamovacia a opytovacia veta
 • Sloveso v prítomnom čase
 • Osobné zámená, opytovacie zámená
 • Podstatné meno v jednotnom čísle s neurčitým členom a určitým členom
 • Rozkazovací spôsob
 • Množné číslo podstatných mien s Continue reading

Popis a typy kurzov

Švédčina patrí medzi severogermánske jazyky. Hovorí ňou viac ako 9 miliónov ľudí. Týmto jazykom sa hovorí vo Švédsku a na Ålandoch, a je druhým úradným jazykom vo Fínsku. Okrem toho je švédčina jedným z úradných jazykov Európskej únie. Je Continue reading

Požívané učebnice

 1. ročník: Nuovo Espresso 1 L 1 -9
 2. ročník: Nuovo Espresso Italiano 1: L 10  
  Nuovo Espresso Italiano 2, Lekc. 1-6.
 3. ročník: Nuovo Espresso Italiano 2, L 7-10
  Nuovo Espresso Italiano 3, lekc. 1-4
 4. ročník: Nuovo Espresso Italiano 3, Continue reading