• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Priebeh vyučovania

Začiatok vyučovania: Vyučovanie v jednotlivých kurzoch sa začína v termínoch, ktoré riaditeľstvo školy oznámi poslucháčom na webovej stránke školy a prostredníctvom oznamovacích tabúľ v budove školy.

Nevyučuje sa (pozri Informácie poslucháčom – voľné dni a skúšobné obdobia):

Pokyny pre externistov

V Jazykovej škole – Palisády môžete vykonať

  1. základnú štátnu jazykovú skúšku (1. stupeň náročnosti, B2),
  2. všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
  3. odbornú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
  4. špeciálnu štátnu jazykovú skúšku (3. stupeň náročnosti, C2), pre Continue reading