• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ako si vybrať a kúpiť

Návod vo formáte PDF nájdete TU.

 

V záujme uľahčenia výberu a kúpy správneho kurzu Vám prinášame pár rád, ktoré si prosím, pozorne prečítajte.

V prípade nejasností a otázok kontaktujte zástupkyne a zástupcu riaditeľky za jednotlivé jazyky.

JAZYKY

OSOBA/KONTAKT

anglický

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

holandský, nemecký a švédsky

PhDr. PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

jan.markech@1sjs.sk

čínsky, francúzsky, hebrejský, japonský, kórejský, ruský, slovenský (pre cudzincov), španielsky a taliansky

PaedDr. Peter Gschweng

peter.gschweng@1sjs.sk

 

So štúdiom jazyka chcem začať od nuly. Pre záujemcov bez znalostí jazyka, ktorí chcú začať študovať jazyk od základov, odporúčame voľbu prvého ročníka, resp. úroveň A1.

 

Jazyk ovládam na istej úrovni, chcem sa v ňom zdokonaliť. Záujemcovia s určitými znalosťami jazyka absolvujú online test, ktorý im pomôže pri zadefinovaní konkrétnej úrovne. Online testy nájdete pod adresou: https://1sjs.sk/online-testy/ V závislosti od dosiahnutej úrovne odporúčame voľbu ročníka nasledovným spôsobom:

 

DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ V ONLINE TESTE

NAVRHOVANÝ ROČNÍK

NAVRHOVANÝ ROČNÍK  na upevnenie gramatiky a lexiky

s jazykom začínam bez akýchkoľvek znalostí, som začiatočník, nepotrebujem testovanie

1.

-

A1

2.

-

A2

3.

2.

B1

4.

3.

B2

1. vyšší  (5.)

4.

B2+

a.      2. vyšší  (6.)

b.      prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

1.      vyšší (5.)

C1, C2

a.      prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

b.      prípravný ročník na  odbornú ŠJS.,

c.       prípravný ročník na  prekladateľskú/tlmočnícku ŠJS

a.      2. vyšší (6.)

b.      prípravný ročník na

základnú ŠJS

 

 

 Kúpa kurzu:

 • Vami vybraný kurz pridajte do nákupného košíka,
 • kurz sa nachádza v nákupnom košíku, ktorý Vám ponúka nasledovné tri možnosti:
  1. ak ste dospelý poslucháč v produktívnom veku, zvoľte možnosť skontrolovať a objednať kurz,
  2. ak ste žiakom základnej a strednej školy, vložte nasledovný kupón: Cena-Ziaci-2020,
  3. ak ste študentmi vysokej školy/univerzity, rodičia na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidní dôchodcovia, vložte nasledovný kupón: Cena-VS-MD-RD-ID-2020,
 • následne zvoľte možnosť skontrolovať a objednať kurz,
 • v ďalšom kroku Vás eShop posunie do pokladne, kde vyplňte všetky požadované údaje. Po odsúhlasení Všeobecných obchodných podmienok kliknite na možnosť objednať s povinnosťou platby,
 • pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk a následného odporúčania si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka, vstupné testy do 5. a do 7. ročníka sa budú administrovať v zmysle oznamu: https://www.1sjs.sk/2021/06/03/vstupne-testy-do-5-a-7-rocnika/,
 • interní poslucháči, ktorí absolvovali koncoročné testy, si v eShop-e zakúpia pokračujúci kurz na základe pokynov vyučujúceho kurzu,
 • následne dostanete  potvrdzujúci e-mail s rekapituláciou Vašej objednávky. Uvedenú sumu poukážte na účet: SK23 8180 0000 0070 0064 6225, ako variabilný symbol použite osemmiestny kód kurzu. Spolu s e-mailom dostanete aj link, pod ktorým vyplníte Vaše údaje, potrebné napr. k vystaveniu osvedčenia, resp. vysvedčenia o štátnej skúške,
 • pre záujemcov, ktorí si chcú kurz zakúpiť offline, resp. majú otázky ku kúpe kurzu online, bude k dispozícii kancelária v oboch budovách školy na Palisádach 38 Tel: + 421 2 5443 2437 a Vazovovej 14 Tel.: +421 2 5541 0240.