• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Zápis do 1. ročníkov

Do kurzov 1. ročníkov cudzích jazykov sa môžete zapísať kedykoľvek online prostredníctvom eShopu a fyzicky v kancelárii školy na Palisádach 38 každú stredu od 10.00 do 12.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.