• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Letné prázdniny

Od 01. júla do 31. augusta sa nevyučuje.

Budovy školy budú z dôvodu letných prázdnin zatvorené.

Začiatok vyučovania: 06. 09. 2021 – podľa rozvrhu kurzov.

 

Prajeme Vám krásne letné prázdniny.

Vedenie školy