• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vstupné testy do 5. a 7. ročníka

Vážení záujemcovia, od júna 2021 sa vstupné testy do 5. a do 7. ročníka budú administrovať prezenčne v termínoch, ktoré sumarizuje nižšie uvedená tabuľka. Vstupné testy do ostatných ročníkov sa budú naďalej realizovať online formou, nájdete ich na našej webovej stránke v sekcii “Organizácia štúdia” https://www.1sjs.sk/online-testy/

 

V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu/zástupcov riaditeľky. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Za vstupné testy sa platí poplatok 5,- eur.

 

Na vstupné testy z anglického a nemeckého jazyka prídite najneskôr o 17.30 hod, keďže ich vypracovanie trvá minimálne 1 hodinu. 

JAZYK

DÁTUM

ČAS

KONTAKT

MIESTNOSŤ

anglický

02. a 03. 09. 2021

14:00 – 19:00

PhDr. Eva Žitná

eva.zitna@1sjs.sk

Palisády

7. roč. 12 a 13

5. roč. 20 a 21

Vazovova

7. roč. 102

5. roč. 202

nemecký

02. a 03. 09. 2021

14:00 – 19:00

Ján Markech, v. t.

jan.markech@1sjs.sk

Vazovova

104

Palisády

25

Vstupné testy do 5. ročníka (B2.2)

 

Francúzsky jazyk (trieda č. 5)

Španielsky jazyk (trieda č. 6)

Taliansky jazyk (trieda č. 10)

Ruský jazyk (trieda č. 4)

Slovenský jazyk (trieda č. 24)

 

02. 09. 2021

zač. o 17:00

PaedDr. Peter Gschweng

peter.gschweng@1sjs.sk

Vstupné testy do prípravného kurzu na všeobecnú štátnicu (C1)

 

Španielsky jazyk (trieda č. 7)

Slovenský jazyk (trieda č. 27)