• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Štátne jazykové skúšky 2021

Vážení poslucháči, záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky v školskom roku 2020/2021,

dovoľte, aby sme Vás informovali o termínoch skúšok. 

 

27. 04. 2021 (utorok)

základná, odborná, špeciálna prekladateľská ŠJS – anglický jazyk

28. 04. 2021 (streda)

základná, odborná, špeciálna prekladateľská ŠJS – nemecký jazyk

28. 04. 2021 (streda)

základná a všeobecná ŠJS – francúzsky, španielsky, ruský, taliansky jazyk a slovenský jazyk pre cudzincov

29. 04. 2021 (štvrtok)

všeobecná,  špeciálna tlmočnícka ŠJS – anglický jazyk

 

O prípadných zmenách Vás budeme informovať, sledujte Vaše e-mailové schránky.