• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Mgr. Katarína Žabková ocenená veľkou medailou sv. Gorazda

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a po výbere a schválení Komisiou pre morálne oceňovanie v rezorte školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo medaily, ďakovné listy a pamätné listy sv. Gorazda. Veľkú medailu sv. Gorazda získala aj bývalá predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v španielskom jazyku Mgr. Katarína Žabková, naša dlhoročná kolegyňa, ktorej touto cestou gratulujeme!