• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Zápis kurzov v 2. polroku

Milé záujemkyne a milí záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38.

1. polrok aktuálneho školského roka trvá do piatku, 29. 01. 2021. Vyučovanie v 2. polroku začína v pondelok, 01. 02. 2021. Už teraz si môžete vybrať z našej aktuálnej ponuky kurzov ktorú nájdete v našom internetovom obchode: https://www.1sjs.sk/shop/. Nejde o novootvorené kurzy, ale o pokračovanie kurzov otvorených v septembri. Na stránke nájdete aj ďalšie informácie týkajúce sa výučby cudzích jazykov – učebnice, cenníky a podobne. Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu pokračujeme v realizácii distančného vyučovania. Tešíme sa na Vašu účasť.