• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme od 11. 01. 2021 pokračovať v distančnej forme vyučovania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky školy a učiteľov Vašich kurzov, sledujte preto prosím Vaše e-mailové schránky. Ďakujeme za pochopenie.