• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

!!! Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania !!!

Vážení poslucháči, venujte prosím pozornosť oznamu o prerušení prezenčnej a prechode na distančnú formu vyučovania.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môžete nájsť tu.

 

 

 

 

!!! Dôležitý oznam !!!

 

Prerušenie vyučovania !!!

 

Jazyková škola, Palisády 38 a Vazovova 14, Bratislava,

 

PRERUŠUJE

 

kvôli pandémii vyučovanie v kurzoch

od pondelka 12. októbra 2020

až do odvolania.

 

 

Vyučovanie bude prebiehať

dištančnou formou.

 

Prosím Vás, sledujte svoje e-mailové schránky a webovú stránku školy.

Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme priebežne informovať.