• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Letný kurz slovenského jazyka

Letný kurz slovenského jazyka

03. –  14. august 2020, pondelok – piatok

Ponúkame online konverzačný kurz slovenského jazyka

Úroveň B1-B2 (možnosť online testovania v Eshope)

Počet hodín 30; 10×3 hodiny

Zápis: Registrácia na janapd@hotmail.com

Úhrada 110,-€  na účet SK23 8180 0000 0070 0064 6225  

Variabilný symbol = 0909 1531

Platba IB/v kancelárii školy na Palisádach 38 do 15.00 hod.

Kópiu pošlite na janapd@hotmail.com + Eva.Borsova@1sjs.sk