• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Goethe-Zertifikat

Vážení záujemcovia o vykonanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat. V školskom roku 2019/2020 sa písomná časť skúšky uskutoční 23. 06. 2020 a ústna časť skúšky 24. 06. 2020, obe v priestoroch školy na Palisádach 38, so začiatkom o 09:00 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Beatrix Barsiová beatrix.barsiova@1sjs.sk

Teším sa na Vašu účasť.