• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

 

OZNÁMENIE – ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY – jarný termín 2020

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22. 05. 2020  pod č. OLP1420412020 určujem termíny písomnej časti štátnej jazykovej skúšky:

 

Anglický jazyk  

utorok, 02. 06. 2020

Francúzsky jazyk

streda,  03. 06. 2020

Taliansky jazyk

streda,  03. 06. 2020

Ruský jazyk

streda,  03. 06. 2020

Slovenský jazyk pre cudzincov

streda,  03. 06. 2020

Nemecký jazyk

štvrtok, 04. 06. 2020

Španielsky jazyk

štvrtok, 04. 06. 2020

 

PhDr. Helena Hanuljaková, v. r.

riaditeľka školy

 

Bratislava 22. 05. 2020