• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Projekt jazykového vzdelávania učiteľov BSK v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 budeme pokračovať v projekte jazykového vzdelávania učiteľov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie učiteľov BSK, získanie štátnej jazykovej skúšky a možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov. Nakoľko sme boli úspešní pri rokovaniach so zástupkyňou starostu Petržalky, Ing. Lýdiou Ovečkovou, k učiteľom zo škôl v pôsobnosti BSK sa pridajú aj učitelia zo základných škôl v Petržalke a v druhom polroku školského roka 2019/2020 aj mestské časti Lamač a Ružinov. Učitelia si môžu vybrať jazyk z aktuálnej ponuky otváraných kurzov na školský rok 2019/2020. Minulý školský rok 2018/2019 sme takto vzdelávali takmer 300 učiteľov, v školskom roku 2019/2020 ich počet stúpol na takmer 400 a pribudlo 60 učiteľov z mestskej časti Petržalky. Trvanie projektu je predbežne naplánované na školské roky 2018/2019 – 2021/2022, jeho koordinátorkou je PhDr. Eva Žitná, ezittna@gmail.com a je finančne pokrytý z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja a mestskej časti Petržalky. Jazyková škola iniciuje rokovania s ďalšími mestskými časťami Bratislavy, s cieľom rozšírenia projektu.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v prvom polroku nájdete TU.

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov v druhom polroku nájdete TU.