• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Projekt Erasmus +

Tento projekt bol realizovaný medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu Jazykovou školou, Palisády 38. Kľúčovou akciou projektu bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Projekt bol realizovaný od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2017 vrátane, kedy sme uskutočnili štruktúrované kurzy a školiace podujatia, 12 pedagógovia z Jazykovej školy Palisády 38 absolvovali študijné pobyty vo Veľkej Británii, Nemecku, Írsku a Španielsku.