• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Používané učebnice

1. ročník Minna no Nihongo L 1 – 16
2. ročník Minna no Nihongo L14- 32
2.+ ročník Minna no Nihongo L33 -50
3. ročník Čúkjú he Ikó

1. vyšší ročník Minna no Nihongo Čukjú

Konverzačný ročník B1-B2 archív učiteľa
Udržiavací ročník B1 archív učiteľa