• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Používané učebnice

  1. ročník  New Practical Chinese Reader 1     L 1-12
  2. ročník  New Practical Chinese Reader 3     L 27- 32

      Konverzačný ročník B2 Vlastné materiály učiteľa