• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Rámcové osnovy kurzov – Španielsky jazyk

Kurzy španielskeho jazyka majú raz do mesiaca intervenciu s rodeným lektorom.

Základný kurz:

Stredný kurz:

Vyšší kurz:

    Prípravné kurzy na štátnicu: