• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Prijímanie poslucháčov ostatné ročníky

Prijímanie poslucháčov:

Do 2., 3., 4. a 6. ročníkov: 
na 1. polrok šk. roku: formou vstupných testov, ktoré začínajú vždy v prvej polovici júna a v prípade voľných miest pokračujú v prvej polovici septembra 
na 2. polrok šk. roku: formou vstupných testov, ktoré začínajú vždy v polovici januára.

Do 5. (t. j.  1. vyšších) ročníkov a prípravných ročníkov na všeobecnú a odbornú ŠJS:  formou vstupných testov v posledný júnový týždeň a v prvý septembrový týždeň. Septembrový termín je náhradný termín pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť vstupných testov v júni a treba oň písomne požiadať. 
Vstupné testy do týchto ročníkov sa na polroku nerobia.

Do prípravných ročníkov na špeciálnu ŠJS: 
formou zápisu, pri ktorom treba predložiť vysvedčenie o všeobecnej ŠJS, vždy v júni, v prípade voľných miest aj v septembri

Do kurzov firemnej angličtiny: 
formou zápisu alebo vstupných testov, podľa typu kurzu, vždy v poslednom júnovom a prvom septembrovom týždni.

Do kurzov pre seniorov: 
formou zápisu alebo vstupných testov vždy v júni a septembri, resp. aj priebežne v kurze.

Do udržiavacích kurzov: 
formou zápisu (po predložení osvedčenia o ukončení stredného resp. vyššieho kurzu) vždy v septembri.

Do udrž. kurzu po ŠJS: v prípade voľných miest formou zápisu (po predložení vysvedčenia o všeobecnej ŠJS) v júni alebo septembri.

Do prípravného kurzu IELTS: formou zápisu (po predložení osvedčenia o ukončení stredného kurzu) alebo vstupných testov vždy v júni a septembri, resp. aj priebežne v kurze.

Podrobné informácie sa formou oznamov priebežne vyvesujú na oznamovacej tabuli anglického oddelenia na mezaníne školy, vždy najmenej dva týždne pred konkrétnym termínom zápisov, vstupných testov a skúšok.