• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Popis kurzu

Kurzy anglického jazyka sú pre záujemcov na všetkých jazykových úrovniach, od začiatočníkov po pokročilých. V základnom kurze sú to spravidla 1. a 2. ročníky, v strednom kurze 3. a 4. ročníky a vo vyššom kurze 1. vyššie (5.) a 2. vyššie (6.) ročníky. Počet týždenných vyučovacích hodín je spravidla 3 až 4, vyučovanie je 1x alebo 2x do týždňa.

Popis kurzov

Kurzy všeobecnej angličtiny: podrobné informácie o bežných kurzoch nájdete v časti „Organizácia štúdia”.

https://www.1sjs.sk/sk/Organizacia-studia.alej

Prípravné kurzy – v prípravných kurzoch pripravujeme poslucháčov na štátne jazykové skúšky (ŠJS).

V anglickom jazyku máme prípravné kurzy na:

  • základnú ŠJS – B2
  • všeobecnú ŠJS so 4 vyuč. hod./týž. a s 19 vyuč. hod./týž., čo je tzv. abiturientsky kurz (C1-C2)
  • odbornú ŠJS – pre odbor ekonomický  C1
  • špeciálnu ŠJS– pre odbor prekladateľský C2
  • špeciálnu ŠJS – pre odbor tlmočnícky C2

Externí záujemcovia o ŠJS robia skúšky vždy v termíne “jeseň”, t. j. október – november –písomná časť, november – január – ústna časť. Prihlásiť sa treba vždy do 16. septembra. Podrobné informácie o ŠJS  pozri hlavičku „Štátne jazykové skúšky”.

Príprava na maturitu B2 prebieha na Palisádach 38.

Kurzy firemnej angličtiny otvárame pre mierne až stredne pokročilých.

Udržiavacie kurzy:

  • pre poslucháčov na úrovni stredného a vyššieho kurzu, t.j. po ukončení  3. ,4. a 6. ročníka;
  • pre absolventov základnej a všeobecnej ŠJS.

Kurzy pre seniorov: 
V rámci vzdelávania tretieho veku sme pre záujemcov zriadili kurzy pre seniorov – začiatočníkov, mierne pokročilých a stredne pokročilých – s výučbou 2-3 vyuč. hod./týž. za znížený poplatok.

Konverzačné kurzy :

  • pre poslucháčov na úrovni stredného a vyššieho kurzu (po  3., 4. a 5. ročníku)