Rozvrh hodín 2013/2014

Rozvrh hodín v školskom roku 2013/2014

Umiestnenie učební:
  • Učebne bez označenia sú v sídle  školy – v hlavnej budove na Palisádach 38.napr. 27
  • Učebne začínajúce na V sú  v našej budove  na Vazovovej ulici 14. napr. V101

 Všetky čísla učební sú  zverejnené v rozvrhu, ktorý je vyvesený v hlavnej budove školy, na Vazovovej 14 je zverejnený rozvrh učební pre túto budovu.

V budove na Palisádach 38  máme 27 učební, na Vazovovej 14 máme 19 učební.

Vysvetlivky ku kódom kurzov:

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu. Vysvetlivky ku kódom kurzov nájdete na tejto podstránke (otvorí sa v novom okne).

Rozvrh:

Rozvrh na školský rok 2013/2014 sa ešte dopĺňa.

 Jazyk Ročník Vyučujúci Číslo kurzu Učebňa Termín
Anglický jazyk 1 Mgr. Eva Benčíková 01010403 17
Palisády
pondelok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
Mgr. Stojka Dubeňová 01010404 15
Palisády
pondelok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
Mgr. Lenka Dvorštiaková 01010426 202
Vazovova
pondelok 15:30 - 18:40
RNDr. Zuzana Gašparíková 01010427 101
Vazovova
pondelok 15:30 - 17:00
streda 15:30 - 17:00
Mgr. Tatiana Gergelová 01010301 21
Palisády
streda 15:30 - 17:50
01010405 15
Palisády
pondelok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Miloslav Horínek 01010428 103
Vazovova
pondelok 17:10 - 18:40
streda 17:10 - 18:40
Mgr. Marta Kramarová 01010303 22
Palisády
streda 18:00 - 20:15
Mgr. Anna Mastiľáková 01010302 25
Palisády
streda 14:40 - 17:00
01010408 12
Palisády
utorok 17:10 - 20:15
Mgr. Martin Mayerhoffer 01010430 04
Vazovova
utorok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
Mgr. Vanda Niková 01010411 3
Palisády
streda 17:10 - 20:15
Mgr. Michal Polóny 01010429 102
Vazovova
utorok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00
01010431 02
Vazovova
piatok 08:30 - 11:40
PaedDr. Martina Šipošová PhD. 01010433 6
Vazovova
utorok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Ľubica Tabakovičová 01010401 16
Palisády
pondelok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00
01010407 16
Palisády
utorok 08:00 - 11:10