Rozvrh hodín 2015/2016

Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016

Umiestnenie učební:
  • Učebne bez označenia sú v sídle  školy – v hlavnej budove na Palisádach 38.napr. 27
  • Učebne začínajúce na V sú  v našej budove  na Vazovovej ulici 14. napr. V101

 Všetky čísla učební sú  zverejnené v rozvrhu, ktorý je vyvesený v hlavnej budove školy, na Vazovovej 14 je zverejnený rozvrh učební pre túto budovu.

V budove na Palisádach 38  máme 27 učební, na Vazovovej 14 máme 19 učební.

Vysvetlivky ku kódom kurzov:

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu. Vysvetlivky ku kódom kurzov nájdete na tejto podstránke (otvorí sa v novom okne).

Rozvrh:

Rozvrh na školský rok 2015/2016 sa ešte mení a dopĺňa.

 Jazyk Ročník Vyučujúci Číslo kurzu Učebňa Termín
Anglický jazyk 1 Mgr. Jarka Čonková 01010425 02
Vazovova
pondelok 15:30 - 17:00
streda 15:30 - 17:00
Mgr. Viera Dumanová 01010406 21
Palisády
utorok 08:00 - 11:10
Mgr. Tatiana Gergelová 01010301 21
Palisády
streda 18:00 - 20:15
Ing. Helena Hanušová 01010427 03
Vazovova
pondelok 18:50 - 20:15
streda 18:50 - 20:15
01010430 03
Vazovova
utorok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
Ing. Danka Hevesiová 01010407 20
Palisády
utorok 17:10 - 20:15
Mgr. Miloslav Horínek 01010431 103
Vazovova
utorok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
PhDr. Mária Kisková 01010428 101
Vazovova
streda 15:30 - 18:40
Mgr. Marta Kramarová 01010404 18
Palisády
pondelok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Zuzana Krylová 01010403 16
Palisády
pondelok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
Mgr. Martin Mayerhoffer 01010426 04
Vazovova
pondelok 17:10 - 18:40
streda 17:10 - 18:40
Andrej Sejna 01010402 20
Palisády
pondelok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00
Mgr. Andrea Tomanová 01010401 15
Palisády
pondelok 13:50 - 15:20
štvrtok 13:50 - 15:20
01010409 15
Palisády
streda 17:10 - 20:15
Mgr. Milivoj Voltner 01010429 01
Vazovova
utorok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00