Rozvrh hodín 2014/2015

Rozvrh hodín v školskom roku 2014/2015

Umiestnenie učební:
  • Učebne bez označenia sú v sídle  školy – v hlavnej budove na Palisádach 38.napr. 27
  • Učebne začínajúce na V sú  v našej budove  na Vazovovej ulici 14. napr. V101

 Všetky čísla učební sú  zverejnené v rozvrhu, ktorý je vyvesený v hlavnej budove školy, na Vazovovej 14 je zverejnený rozvrh učební pre túto budovu.

V budove na Palisádach 38  máme 27 učební, na Vazovovej 14 máme 19 učební.

Vysvetlivky ku kódom kurzov:

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu. Vysvetlivky ku kódom kurzov nájdete na tejto podstránke (otvorí sa v novom okne).

Rozvrh:

Rozvrh na školský rok 2014/2015 sa ešte mení a dopĺňa.

 Jazyk Ročník Vyučujúci Číslo kurzu Učebňa Termín
Anglický jazyk 1 Mgr. Jarka Čonková 01010429 02
Vazovova
pondelok 18:50 - 20:15
streda 18:50 - 20:15
01010433 02
Vazovova
piatok 08:30 - 11:40
Mgr. Viera Dumanová 01010401 12
Palisády
pondelok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00
Mgr. Katarína Golonková 01010403 13
Palisády
pondelok 17:10 - 18:40
štvrtok 17:10 - 18:40
01010404 13
Palisády
pondelok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
01010407 14
Palisády
streda 08:00 - 11:10
Ing. Helena Hanušová 01010426 03
Vazovova
pondelok 17:10 - 18:40
streda 17:10 - 18:40
PhDr. Mária Kisková 01010430 105
Vazovova
utorok 17:10 - 20:15
Mgr. Anna Mastiľáková 01010301 20
Palisády
utorok 14:40 - 17:00
Mgr. Martin Mayerhoffer 01010431 04
Vazovova
utorok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00
01010432 04
Vazovova
utorok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Michal Polóny 01010425 102
Vazovova
pondelok 15:30 - 17:00
streda 15:30 - 17:00
01010428 102
Vazovova
pondelok 18:50 - 20:15
streda 18:50 - 20:15
Mgr. Elena Vargová 01010302 13
Palisády
streda 18:00 - 20:15
01010406 7
Palisády
utorok 17:10 - 20:15