Rozvrh hodín 2016/2017

Rozvrh hodín v školskom roku 2016/2017

Umiestnenie učební:
  • Učebne bez označenia sú v sídle  školy – v hlavnej budove na Palisádach 38.napr. 27
  • Učebne začínajúce na V sú  v našej budove  na Vazovovej ulici 14. napr. V101

 Všetky čísla učební sú  zverejnené v rozvrhu, ktorý je vyvesený v hlavnej budove školy, na Vazovovej 14 je zverejnený rozvrh učební pre túto budovu.

V budove na Palisádach 38  máme 27 učební, na Vazovovej 14 máme 19 učební.

Vysvetlivky ku kódom kurzov:

Podľa kódu kurzu a kódu času kurzu je možné určiť presný typ a vyučovací čas kurzu. Vysvetlivky ku kódom kurzov nájdete na tejto podstránke (otvorí sa v novom okne).

Rozvrh:

Rozvrh na školský rok 2016/2017 sa ešte mení a dopĺňa.

 Jazyk Ročník Vyučujúci Číslo kurzu Učebňa Termín
Anglický jazyk 1 Mgr. Jarka Čonková 01010429 02
Vazovova
utorok 16:00 - 19:10
Mgr. Viera Dumanová 01010406 14
Palisády
utorok 17:10 - 20:15
01010409 12
Palisády
štvrtok 17:10 - 20:15
Mgr. Lenka Dvorštiaková 01010428 202
Vazovova
streda 17:10 - 20:15
Mgr. Tatiana Gergelová 01010410 13
Palisády
piatok 15:30 - 18:40
Mgr. Katarína Golonková 01010407 17
Palisády
utorok 15:30 - 18:40
Ing. Helena Hanušová 01010425 03
Vazovova
pondelok 15:30 - 17:10
streda 15:30 - 17:10
Ing. Danka Hevesiová 01010402 18
Palisády
pondelok 17:10 - 18:40
Mgr. Miloslav Horínek 01010427 103
Vazovova
pondelok 18:50 - 20:15
streda 18:50 - 20:15
01010430 103
Vazovova
piatok 15:30 - 18:40
Mgr. Zuzana Krylová 01010405 15
Palisády
utorok 08:00 - 11:10
Mgr. Martin Mayerhoffer 01010431 03
Vazovova
utorok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Vanda Niková 01010403 19
Palisády
pondelok 18:50 - 20:15
štvrtok 18:50 - 20:15
Mgr. Michal Polóny 01010426 102
Vazovova
pondelok 17:10 - 18:40
streda 17:10 - 18:40
Mgr. Elena Vargová 01010401 12
Palisády
pondelok 15:30 - 17:00
štvrtok 15:30 - 17:00