Novinky

Prijímanie poslucháčov na druhý polrok školského roka

 

Jazyková škola oznamuje záujemcom o štúdium v jestvujúcich kurzoch, že majú možnosť vykonať testy na voľné miesta v niektorých kurzoch od 18. 1. 2015 a v priebehu februára.

Polročné prázdniny

Dňa 2.2.2015, t.j. v pondelok, škola nevyučuje, sú polročné prázdniny.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne nasledujúci deň 3.2. 2015.

Prijatí poslucháči do prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - anglický jazyk

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov - anglický jazyk, Vazovova

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do kurzov obchodnej angličtiny

Pozrite si zoznamy…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do 1. vyšších ročníkov…

Nemecký odbor, zoznam prijatých poslucháčov do vyšších a prípravných ročníkov - Palisády a Vazovova

Pozrite si zoznamy poslucháčov…

Prijatí poslucháči do prípravky na základnú štátnu jazykovú skúšku - anglický jazyk

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov - anglický jazyk, Palisády

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do prípraviek na VŠJS…

Anglický jazyk zoznam prijatých poslucháčov do prípravných ročníkov - Vazovova

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Oznam o novootvorených kurzoch

V  septembri otvárame nové kurzy nemeckého jazyka, a to prvý  ročníka nj s vyučovacím časom

pondelok a štvrtok 18.50-20.15, trieda č. 4
utorok 16.10-18.40, trieda č. 9.

Dánsky jazyk: 1. ročník  s vyučovacím časom:  štvrtok 18.00-20.15, Vazovova 14, trieda č. V003
                          2.  ročník  s vyučovacím časom utorok 18.00-20.15, Vazovova 14, trieda č. V207


Zápis do kurzov je  priamo na vyučovacej hodine.

Začiatok vyučovania

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu:

1.ročníky od 4. 9. 2014
2., 3., 4. ročníky od 8. 9. 2014
Ostatné ročníky od 11. 9. 2014

Výsledky prijímacích testov budú zverejnené v škole a tu 10.9. 2014 popoludní.

Prajeme príjemný školský rok 2014/2015.

Jarný termín štátnych jazykových skúšok 2014

Oznamujeme termíny písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2014.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej