Novinky

Erasmus +, vizitácia učiteľov jazykovej školy zo Santiago de Compostela v našej škole

 collage%202016-03-16%2013_27_53m

Olympiáda v španielskom jazyku

 img_6010

Prajeme Vám krásne veľkonočné sviatky

 Madeira a vosk

Ďakujeme za 2% dane z príjmu za rok 2015

Brána jazykov : http://www.1sjs.sk/files/documents/2014-vyhlasenie-percenta-bj.pdf

Dohovorme sa:  http://www.1sjs.sk/files/documents/2014-vyhlasenie-percenta-ds.pdf

Jarné prázdniny

 

Polročné prázdniny

Jazyková škola oznamuje poslucháčom, že dňa 1.2.2016 sú polročné prázdniny.

Vyučovanie podľa rozvrhu začne v utorok, 2.2.2016

Vianočné prázdniny

 Oznamuje poslucháčom školy, že v dňoch 22.12.2015 až 8.1.2016 sa v Jazykovej škole nevyučuje.

Riaditeľské voľno dňa 16.11.2015

Oznamujeme poslucháčom, že dňa 16.11.2015 je riaditeľské voľno a riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne po štátnom sviatku dňa 18.11.2015.

Otvárame ďalší kurz španielčiny - 1. ročník

 Otvárame ďalší kurz španielčiny - 1. ročník, so začiatkom 2.10. 2015….

Anglický jazyk, zoznam prijatých poslucháčov do 1. vyšších a prípravných ročníkov - Palisády

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Anglický jazyk, zoznam prijatých poslucháčov do 1. vyšších a prípravných ročníkov - Vazovova

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 2015/2016 - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do prípraviek na VŠJS, jazyk francúzsky, jazyk španielsky a jazyk ruský…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov 2015/2016 - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do 1. vyšších ročníkov…

Nemecký odbor, zoznam prijatých poslucháčov do vyšších a prípravných ročníkov - Palisády a Vazovova

Pozrite si zoznamy poslucháčov…

1