Novinky

Otvárame ďalší kurz španielčiny - 1. ročník

 Otvárame ďalší kurz španielčiny - 1. ročník, so začiatkom 2.10. 2015….

Anglický jazyk, zoznam prijatých poslucháčov do 1. vyšších a prípravných ročníkov - Palisády

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Anglický jazyk, zoznam prijatých poslucháčov do 1. vyšších a prípravných ročníkov - Vazovova

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 2015/2016 - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do prípraviek na VŠJS, jazyk francúzsky, jazyk španielsky a jazyk ruský…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov 2015/2016 - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do 1. vyšších ročníkov…

Nemecký odbor, zoznam prijatých poslucháčov do vyšších a prípravných ročníkov - Palisády a Vazovova

Pozrite si zoznamy poslucháčov…

Náhradné termíny vstupných testov do vyšších kurzov a prípraviek

 sa konajú v dňoch 2. a 3. septembra, vždy o 17.00. Odporúčame prísť o štvrť hodinku skôr.

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu v školskom roku 2015 - 2016

 

Polročné prázdniny

Dňa 2.2.2015, t.j. v pondelok, škola nevyučuje, sú polročné prázdniny.

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne nasledujúci deň 3.2. 2015.

Prijímanie poslucháčov na druhý polrok školského roka

 

Jazyková škola oznamuje záujemcom o štúdium v jestvujúcich kurzoch, že majú možnosť vykonať testy na voľné miesta v niektorých kurzoch od 18. 1. 2015 a v priebehu februára.

Prijatí poslucháči do prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku - anglický jazyk

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov - anglický jazyk, Vazovova

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Prijatí poslucháči do kurzov obchodnej angličtiny

Pozrite si zoznamy…

Prijatí poslucháči do 1. vyšších ročníkov - odbor románskych a iných jazykov

Pozrite si zoznamy poslucháčov prijatých do 1. vyšších ročníkov…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej