Novinky

Letné prázdniny

Letné prázdniny trvajú od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Náhradné termíny skúšok do vyšších a prípravných kurzov: 2. 9. a 3. 9. 2014.

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu:
1.ročníky od 4. 9. 2014
2., 3., 4. ročníky od 8. 9. 2014
Ostatné ročníky od 11. 9. 2014

Prajeme príjemné prázdniny.

Jarný termín štátnych jazykových skúšok 2014

Oznamujeme termíny písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2014.

 

 

Na Deň učiteľov má Jazyková škola riaditeľské voľno

 Oznamujeme poslucháčom školy, že 28.3.2014, v Deň učiteľov, neprebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

Otvárame ďalší 1.r. nemeckého jazyka

Otvárame  ďalší kurz nemeckého jazyka pre začaitočníkov

Odborný gramatický kurz angličtiny od októbra

Do konca októbra máte možnosť prihlásiť sa do odborného gramatického kurzu angličtiny na úrovni B2.1

Novootvorená francúzska konverzácia B1 a Fj pre seniorov

V OKTÓBRI 2013  OTVORÍME  NOVÉ konverzačné KURZY  francúzskeho jazyka   úroveň B1 a 1.r. = začiatočníci  pre seniorov

 

Otvárame nové kurzy - 1.r. nemčina, 1. r. ruština a 1.r. taliančina

 Pre veľký záujem otvárame ďalšie kurzy  pre začiatočníkov : 1.r. - nemecký jazyk, 1. r. ruštiny  a 1.r. taliančiny

Začiatok školského roku 2013/2014

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu začne nasledovne

Taliansky jazyk: poslucháči prijatí do 1. vyšších kurzov

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Ruský jazyk: poslucháči prijatí do 1. vyšších kurzov

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Nemecký jazyk: poslucháči prijatí do 1. vyšších kurzov a prípraviek na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

Pozrite so zoznamy prijatých poslucháčov…

Anglický jazyk: poslucháči prijatí do prípravky na všeobecnú šjs

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Slovenský jazyk: poslucháči prijatí do prípravky na základnú šjs

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

Ruský jazyk: poslucháči prijatí do prípravky na všeobecnú šjs

Pozrite si zoznamy prijatých poslucháčov…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej