• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Rozvrh hodín

 

Legenda k miestnostiam:

"V105" - Miestnosť v rámci elokovaného pracoviska Vazovova 14

"15" - Miestnosť v rámci pracoviska Palisády 38

"V" - skratka pre Vazovova 14