• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Novinky a aktuality zo života školy

Štátne jazykové skúšky 2021

Vážení poslucháči, záujemcovia o vykonanie štátnej jazykovej skúšky v školskom roku 2020/2021, dovoľte, aby sme Vás informovali o termínoch skúšok.    27. 04. 2021 (utorok) základná, odborná, špeciálna prekladateľská ŠJS – anglický jazyk 28. 04. 2021 (streda) základná, odborná,...

Top učiteľka, top učiteľ cudzieho jazyka

Vážení poslucháči, dávame Vám do pozornosti prebiehajúcu anketu Top učiteľka/učiteľ cudzieho jazyka. Anketa prebieha do 30. 11. 2020. Podrobnejšie informácie a nominačný formulár nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/statny-pedagogicky-ustav-vyhlasuje-anketu-top-ucitel-ucitelka-cudzieho-jazyka.html S úctou, vedenie 1ŠJŠ.

!!! Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania !!!

Vážení poslucháči, venujte prosím pozornosť oznamu o prerušení prezenčnej a prechode na distančnú formu vyučovania. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môžete nájsť tu.         !!! Dôležitý oznam !!!   Prerušenie vyučovania !!!  ...

Tanec a španielčina

Vážení záujemcovia, ponúkame Vám atraktívnu možnosť zlepšiť si Vašu úroveň španielčiny za pomoci kurzu latino tancov v španielčine.  

OTVÁRAME aj napriek COVID-19

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38 a Vazovova 14. Aj napriek stále pretrvávajúcemu ohrozeniu z nového koronavírusu Vám naša škola otvorí svoje brány prezenčnou výučbou v stredu, 02. septembra 2020. Budeme rešpektovať všetky hygienické...

Letný kurz slovenského jazyka

Letný kurz slovenského jazyka 03. –  14. august 2020, pondelok – piatok Ponúkame online konverzačný kurz slovenského jazyka Úroveň B1-B2 (možnosť online testovania v Eshope) Počet hodín 30; 10×3 hodiny Zápis: Registrácia na janapd@hotmail.com Úhrada 110,-€  na účet SK23 8180...