• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

2. nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu PHIL

V dňoch 23. – 26.10.2019 sa uskutočnilo 2.nadnárodné stretnutie koordinátorov partnerských krajín v rámci projektu PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages Erasmus+ KA2-4. Stretnutie organizovala stredná zdravotnícka škola CIFP Ánxel Casal – Monte Alto, v meste A Coruna, Galicia, Španielsko. Za Jazykovú školu, Palisády 38,  sa zúčastnili Mgr. Stojka Dubeňová – koordinátor za JŠ a Mgr. Mária Šimovičová. Cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie 1. fázy projektu, počas ktorej sa partnerské krajiny navzájom spoznávali prostredníctvom videokonferencií a emailovej komunikácie. V marci 2019 prebehla prvá spoločná mobilita, ktorú organizovala Jazyková škola, Palisády 38. Počas októbrového stretnutia sa partneri dohodli, aký priebeh bude mať projekt v ďalšej fáze. Následne bol v novembri 2019 vytvorený spoločný profil na Facebooku pre pedagógov a študentov na zdieľanie aktivít, ktoré vznikajú počas projektu. V januári 2020 je plánovaná videokonferencia na prezentáciu novej aplikácie na podporu zdravého životného štýlu, ktorú pripravuje partnerská organizácia z Litvy. V marci 2020 českí partner z Lanškrounu organizuje ďalšiu mobilitu, ktorej sa budú môcť zapojiť aj poslucháči z Jazykovej školy, ktorí aktívne spolupracujú v rámci projektu. Záujemcovia o účasť na plánovanej mobilite sa môžu informovať priamo u svojich vyučujúcich alebo prostredníctvom mailu na adresu: dub@1sjs.sk, mariasimovic@gmail.com. Výhodu pri výbere na mobilitu budú mať poslucháči, ktorí pripravia zaujímavú prezentáciu o Jazykovej škole.